Amos 2:6-8

6RAB şöyle diyor:
“İsrailliler'in cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.
8Her sunağın yanına,
Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,
Tanrıları'nın Tapınağı'nda
Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:6 Doğruyu ‘Doğru kişiyi’ anlamında (bkz. Mat.1:19’a ait not). Kötülük yapan zengin ve güçlülerin (bkz. Amo.4:1-5; Amo.6:1-7) tersine “mazlum” olanlar (Amo.2:7; krş. Amo.5:12; Amo.8:6). Yoksulu RAB yoksullara yardım edilmesini buyuruyordu (bkz. Yas.15:7-11; Yas.15:11’e ait not), oysa zenginler yoksullardan rehin aldıkları çarıkları bile (bkz. Amo.8:6) küçük borçlarını ödeyemedikleri zaman satıyorlardı.
2:7 çiğner Bkz. Amo.5:11; Amo.8:4. Yoksulun... mazlumun Onlarla ilgilenmek ve haklarını korumak yasalarda açıkça buyruluyordu (Çık.23:6-8). Ayrıca halklar da krallarından özellikle bu tür insanları korumasını beklerdi. Baba oğul aynı kızla yatarak Kutsal Yasa’da bu tür cinsel ilişkiler yasaklanmıştır (Lev.18:7-8,Lev.18:15; Lev.20:11-12; ayrıca bkz. Çık.22:16; Yas.22:28-29). Kutsal adımı kirletirler Krş. Lev.18:21 ve ilgili not; Lev.19:12; Lev.20:3; Lev.21:6; Lev.22:2,Lev.22:32; bkz. Yer.34:16; Hez.20:9 ve ilgili notlar; Hez.36:20-23; Hez.39:7.
2:8 Her sunağın yanına... Tanrıları’nın Tapınağı’nda Güçsüzleri koruyan Kutsal Yasa’yı çiğneyen İsrailliler, haksız şekilde elde ettikleri kazançları büyük bir yüzsüzlükle kutsal sayılan yerlerde dahi harcıyorlardı. Rehin alınan giysilerin Kutsal Yasa’ya göre, bir adamın abasını gece boyunca rehin tutmak (bkz. Çık.22:26-27 ve ilgili not; Yas.24:12-13) veya bir dulun giysisini rehin almak yasaktır (Yas.24:17). Ceza karşılığı alınan Uğratılan zararın tazminatı olarak. Burada, zarara uğrayan zenginlerin haksız taleplerinden, hatta sahte zarar beyanlarından söz ediliyor olabilir.
1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş