Amos 3:9

9Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun:
“Samiriye dağlarında toplanın” deyin,
“Kentin ortasındaki büyük kargaşayı,
İçindeki baskıyı görün.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
3:9 Bu bir mahkeme, yargılama tasviridir. RAB, Samiriye saraylarını (bkz. Amo.3:15) haksız kazançla dolduranların suçlarını bildirir. Eskiden İsrail’i baskı altında tutan Filistli ve Mısırlı nüfuz sahibi kişiler bu yargıya tanıklık etmeye çağrılırlar. Çünkü İsrail’in zenginlerinin mazlum kardeşlerine yaptığı adaletsizlik, Mısır ve Filist halkının İsrail’e karşı yaptığı baskıyla bile kıyaslanamayacak derecededir. saraylarına Bkz. Amo.1:4’e ait not. büyük kargaşayı Kutsal Yasa’nın gerektirdiği adaleti umursamayan zalim ve bencil bir yönetimin sonucu.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş