Daniel 5:31

31Altmış iki yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:31 Medli Darius Babil yazıtlarında Koreş’in, ele geçirilen Babil topraklarının başına getirdiği kişi olduğu belirtilen Gubaru’nun öbür adı veya Koreş’in Babil krallık adı olabilir (bkz. benzer örnek, 1Ta.5:26 ve ilgili not). krallığı eline geçirdi İÖ 539. Yıllar önce edilen peygamberlik (Dan.2:39) gerçekleşmiştir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş