Daniel 7:1

7
Daniel'in Dört Yaratıkla İlgili Düşü
1Babil Kralı Belşassar'ın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı;
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Belşassar’ın krallığının birinci yılında Büyük olasılıkla İÖ 553. Yedinci bölümde aktarılan olaylar beşinci bölümden önce gerçekleşmiştir. Daniel 7. bölümde 2-7. bölümler arasındaki olayları özetler ve 7-12. bölümlere başlangıç yapar. Hem 2. hem 7. bölüm İsrail’in öbür uluslarla ilişkilerini irdeler. 2. bölüm özellikle İsrail’in geçmişteki krallıklarla (özellikle Babil’le, Nebukadnessar’ın görüm gördüğü zamanla), 7. bölüm ise gelecekteki krallıklarla (ve Mesih Karşıtı’yla) olan ilişkileriyle ilgilidir. Böylece 2. ve 7. bölümler, daha çok tarihsel olayları anlatan 3-6. bölümlere bir çerçeve oluşturur. Bütün bu bölümler Tanrı’nın (2. bölümde düşler ve görümler aracılığıyla 3. bölümde ise doğrudan insanlık tarihine müdahalesiyle) İsrail ve öbür uluslar üzerindeki egemenliğini gözler önüne serer. Düş ve görümlerin gerçekleşmesi imkânsız gibi görünse de, tarihsel olayların anlatıldığı üç bölümde söz edilen mucizelerle Tanrı bunları gerçekleştireceğinin güvencesini verir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş