Ester 3:15

15Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman Sus Kalesi'nde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile Haman oturmuş içki içiyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:15 Buradaki kutlama, Yahudiler’in daha önce yas ve oruç tutması ile tam bir zıtlık oluşturur (Est.4:1-3,Est.4:16). Haman ve KralAhaşveroş, Yahudiler’in kaderine tekrar karar verileceği zaman, yine birlikte içki içeceklerdir (Est.7:1-2). Ancak bu, ilişkilerinin sonu olacak ve Yahudiler’e yönelik katliam buyruğu onun ölüm fermanına dönüşecektir.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş