Mika 5:2

2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:2 Bkz. Mat.2:6. Efrata Beytlehem’in bulunduğu bölge (bkz. Rut.1:2 ve ilgili not). yönetecek olan Baba Tanrı adına tüm evreni yönetecek olan Mesih (bkz. Mik.4:8’ e ait not). kökeni öncesizliğe... zamanın başlangıcına Mesih’in soyu bedensel açıdan Davut’a (bkz. 2Sa.7:12-16; Yşa.9:6-7 ve ilgili not; Amo.9:11; Yu.8:58; Rom.1:1-4; 2Ti.Rom.2:8), tanrısal açıdan ise öncesizliğe dayanır.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş