Amos 4:11

11 “Sodom ve Gomora'yı altüst ettiğim gibi,
Altüst ettim içinizden bazılarını.
Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz,
Yine de yönelmediniz bana.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
4:11 Sodom ve Gomora’yı RAB’bin bu kentleri cezalandırma şekli unutulmayacak kadar çarpıcı olduğu için (bkz. Yar.19:24-25), bu kentler her zaman mutlak felaketin ve yok oluşun örneği olarak anılagelmiştir (bkz. Yas.29:23; Yşa.1:9; Yşa.13:19; ayrıca bkz. Yer.49:18; Sef.1:8-9 ve ilgili notlar). Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz ‘Yalnızca RAB’bin lütfu sayesinde kurtulabildiniz’ anlamında (bkz. Zek.Amo.3:2 ve ilgili not).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş