Amos 4:2

2Egemen RAB kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi:
“İşte geliyor o günler;
Sizi et kancalarıyla,
En son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
4:2 Egemen RAB... ant içerek Durumun ciddiyeti ve cezanın kesinlikle yerine getirileceği vurgulanıyor. kutsallığı üstüne İsrail halkı kendi sorumluluğunu yerine getirmemiş, kutsallığını bozmuştur (Çık.19:4-6). RAB kutsal olduğu için, halk kutsallığını bozduğunda (yani antlaşmaya dair sorumluluklarından birini yerine getirmediğinde), halkıyla yaptığı antlaşmanın kendine düşen sorumluluğunu yerine getirir (lanet ve yargılama, bkz. Mez.89:35) ; günaha karşı tavizsizdir ve günahı cezasız bırakmaz (bkz. Mez.5:4-6; Hab.1:13). Kancalarıyla... götürecekleri Asur rölyeflerinde (kabartma) savaş tutsaklarının, burunlarına ya da alt dudaklarına takılan kancalara bağlanan iplerle sürüklendiği görülür (bkz. 2Kr.19:28 ve ilgili not; 2Ta.33:11; Hez.19:4,Hez.19:9). Burada söz edilen durum, bu rölyeflerde anlatılan uygulamayı andırır.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş