Amos 4:6-11

6“Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu[a],
Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
7“Hasat mevsimine daha üç ay varken,
Sizden yağmuru da esirgedim.
Bir kente yağmur yağdırdım,
Öbürüne yağdırmadım.
Bir tarla yağmur aldı,
Öteki almayıp kurudu.
8Su bulmak için
Kent kent sersemce dolaştınız;
Suya doyamadınız,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
9“Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım,
Mahvettim[b] bağlarınızı, bahçelerinizi,
İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
10“Mısır'da olduğu gibi
Aranıza salgın hastalık gönderdim,
Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi,
Atlarınızı düşmanlarınıza verdim,
Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum;
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
11 “Sodom ve Gomora'yı altüst ettiğim gibi,
Altüst ettim içinizden bazılarını.
Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz,
Yine de yönelmediniz bana.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:6 açlıktan nefesiniz koktu İbranice’den birebir çevirisi: “size diş temizliği verdim”. verdim Bkz. Amo.3:6.
4:7-8 Hasat mevsiminden önce üç ay boyunca yağmur yağmaması ekinin tamamen olgunlaşmasını engelleyecekti.
4:9 Samyeli ve küfle Bkz. Hag.2:17 ve ilgili not. Mahvettim İbranice’den, “çok sayıda” diye de çevrilebilir. çekirge Bkz. Çık.10:4 ve ilgili not.
4:10 Mısır’da olduğu gibi... salgın hastalık Bkz. Çık.1:14-12:30.
4:11 Sodom ve Gomora’yı RAB’bin bu kentleri cezalandırma şekli unutulmayacak kadar çarpıcı olduğu için (bkz. Yar.19:24-25), bu kentler her zaman mutlak felaketin ve yok oluşun örneği olarak anılagelmiştir (bkz. Yas.29:23; Yşa.1:9; Yşa.13:19; ayrıca bkz. Yer.49:18; Sef.1:8-9 ve ilgili notlar). Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz ‘Yalnızca RAB’bin lütfu sayesinde kurtulabildiniz’ anlamında (bkz. Zek.Amo.3:2 ve ilgili not).
3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş