Amos 9:2-4

2Ölüler diyarını delip girseler,
Elimi uzatıp onları çıkaracağım.
Göklere çıksalar,
Onları oradan indireceğim.
3Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler,
Artlarına düşüp onları yakalayacağım.
Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler,
Orada yılana buyruk vereceğim,
Onları sokacak.
4Düşmanlarınca sürgün edilseler,
Orada kılıca buyruk vereceğim,
Onları biçecek.
Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım,
Ama iyilik için değil, kötülük için.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:3 Karmel Dağı’nın doruklarına Bkz. Amo.1:2’ye ait not. yılana Putperestlere göre, denizin derinliklerinde yaşayan, iri bir yılana benzeyen vahşi deniz canavarı (bkz. Mez.74:13-14 ve ilgili not).
9:2-4 Bkz. Amo.7:8’e ait not. Bu ayetler, RAB’bin belirlediği yargıdan kaçmanın olanaksız olduğunu vurgular (krş. Mez.139:7 ve ilgili not). RAB her yerde egemen olduğunu bildirir.
9:4 Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım... kötülük için Mez.33:18-19 ve Mez.34:15’ in aksine.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş