Daniel 10:13-20

13 Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi, çünkü orada, Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. 14Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi, çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir.”
15O bunları söyleyince, suskun suskun yere baktım. 16Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana, “Ey efendim, bu görüm yüzünden acı çekiyorum, kendimi toparlayamıyorum” dedim, 17“Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğum kesildi.”
18İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi. 19“Ey çok sevilen adam, korkma!” dedi, “Esenlik olsun sana! Güçlü ol! Evet, güçlü ol!”
O benimle konuşunca güçlendim. “Konuşmanı sürdür, efendim, çünkü bana güç verdin” dedim.
20Bunun üzerine, “Sana neden geldiğimi biliyor musun?” dedi, “Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:13 Pers krallığının önderi Pers İmparatorluğu’nu Şeytan’ın amaçları doğrultusunda etkileyen güçlü bir cin olduğu sanılmaktadır (ayrıca bkz. Dan.10:20). Sonunda İsrail’i korumakla görevlendirilen başmelek Mikail (Dan.12:1) bu cinin direnişini kıracaktır.
10:14 Son günlerde halkının başına neler geleceğini Bkz. 11-12. bölümler.
10:16 Bkz. Yer.1:9 ve ilgili notlar; ayrıca krş. Yşa.6:7.
10:20 Grek önderi Bkz. Dan.10:13’e ait not. Şeytan’a hizmet eden ve engellenmesi gereken bir ruhsal güçten söz ediliyor.
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş