Daniel 12:1-2

12
Zamanın Sonu
1 “O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın –adı kitapta yazılı olanlar– kurtulacak. 2 Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 sıkıntı dönemi Bkz. Yer.30:7; Mat.24:21 ve ilgili notlar. kitap Bkz. Dan.10:21; Mez.9:5; Mez.51:1; Mez.69:28 ve ilgili notlar.
12:2 uyuyanların birçoğu uyanacak ‘Ölümden dirilecekler’ anlamında (bkz. Yşa.26:19 ve ilgili not; Eyü.19:26). Kimisi sonsuz yaşama kimisi utanca Kutsal Kitap’ta hem doğruların hem de kötülerin dirilişiyle ilgili ilk açık bildiridir (bkz. Yu.5:24-29). sonsuz yaşam Bu sözcükler EskiAntlaşma’da sadece burada bulunur.
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş