Daniel 1:1

1
Daniel Babil'de Eğitiliyor
1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Yehoyakim’in... üçüncü yılında Babilliler’in kralların egemenlik sürelerini hesaplama sistemine göre Yehoyakim’in tahta çıkışı İÖ 608’de yeni yılın ilk gününden itibaren sayıldığından dolayı, Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılı İÖ 605 olmalıdır.Ancak tahta çıktığı yılı krallığının birinci yılı olarak hesaplayan Yahuda sistemine göre bu, Yehoyakim’in krallığının dördüncü yılıdır (Yer.25:1; Yer.46:2; bkz. ilgili notlar). Yahuda Kralı Yehoyakim Bkz. 2Kr.23:34; 2Ta.36:5-8 ve ilgili notlar. Babil Kralı Nebukadnessar İÖ 605 onun krallığının da ilk yılıydı (bkz. Yer.25:1; 2Kr.24:1 ve ilgili not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş