Daniel 1:2

2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar[a] ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2 götürüp Yahuda halkı, Tanrı’yla olan antlaşmayı çiğnediği, özel olarak da Şabat yıllarını (Lev.25:4) tutmayıp putperestlik ettiği için Babil’e sürgüne gönderildi (bkz. Dan.26:27-35; Yas.28:15-68; 2Ta.36:20-21 ve ilgili not; bkz. 2Kr.17. bölüm). Sürgün üç aşamada gerçekleşti: Birinci sürgüne (İÖ 605) Daniel de dâhildi (Dan.1:2). İkinci sürgün İÖ 597’de gerçekleşti; sürülenler arasında Hezekiel de vardı (bkz. Hez.1:1-2). Üçüncü sürgün İÖ 586’da gerçekleşti; Babilliler hem Yeruşalim’i hem de Süleyman’ın inşa ettiği tapınağı yıktılar. kendi ilahının Marduk’un (bkz. Yşa.45:4’e ait not). Marduk ‘ilahların kralı’ olarak bilinirdi.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş