Ester 6:1-3

6
Mordekay'ın Onurlandırılması
1O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu. 2 Kayıtlar Kral Ahaşveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.
3Kral, “Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?” diye sordu.
Hizmetkârlar, “Onun için hiçbir şey yapılmadı” diye yanıtladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Ezra Kitabı’nın tam ortasında yer alan bu sözlerden itibaren, mevcut durumdan daha kötüsünün olamayacağının düşünüldüğü bir zamanda önemsiz ve rastlantısal görünen olayların öyküye çözüm sağlayan yaşamsal bir dönüm noktası oluşturması anlatılmaya başlanır. Kralın uyuyamaması, tarih kayıtlarının okunmasını istemesi, Mordekay’ın geçmişteki iyiliğini ( Est.1:2) anlatan bölümün okunması, Haman’ın sabahın erken saatlerindeki hazırlıkları (Est.5:14), sarayın avlusuna gelişi (Est.6:5) ve kralın onurlandırmak istediği kişinin kendisi olduğunu sanması ( Est.6:6), Tanrı’nın öykü boyunca gelişen olaylarda bilgeliği ve iyiliğiyle mutlak yetkisinin etkin olduğuna tanıklık eder. Tıpkı Yusuf’un öyküsünde olduğu gibi (Yar.41:1-45), kahramanın kaderi hükümdarın gördüğü bir rüya ile değişir (krş. Dan.2:1; Dan.6:18).
6:2 Görevli, tarih kayıtlarına beş yıl önce kaydedilmiş olayları okuyordu (krş. Est.3:7 ile Est.2:16).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş