Ezra 2:33

33Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-70 Sürgünden dönenlerin buradaki listesi, Neh.7:6-73’teki listeyle hemen hemen aynıdır (bkz.Apokrifa’dan, 1. Esdras Neh.5:4-46). Yeruşalim’e dönenlerin çoğu, Tanrı’nın vaat ettiği topraklara dönmek, tüm engellemelere karşın Tanrı’nın isteğine uyarak buyruklarını ayrıntılarıyla yerine getirmek, ataların ve peygamberlerin umudunun gerçekleştiğini görmek isteyenlerdi (bkz. Makale: Kalıntı, s.948).
2:21-35 Bu yerlerin çoğu, Yeruşalim’in kuzeyindeki Benyamin topraklarında bulunan köyler ve kentlerdir. Yahuda Krallığı’nın güneyinde bulunan Negev bölgesindeki kentlerden söz edilmemesi dikkate değerdir. Bazı yorumculara göre Nebukadnessar İÖ 597’ de Yahuda’yı işgal ettiğinde (Yer.13:19), Edomlular durumdan faydalanarak bu bölgeyi ele geçirmiştir (bkz. Ovadya Kitabı).
2:33 Lod Günümüzde Yeruşalim’in 40 km kuzeybatısında yer alan Lidda.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş