Ezra 2:36-39

36Kâhinler:
Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
37İmmeroğulları: 1052
38Paşhuroğulları: 1247
39Harimoğulları: 1017.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-70 Sürgünden dönenlerin buradaki listesi, Neh.7:6-73’teki listeyle hemen hemen aynıdır (bkz.Apokrifa’dan, 1. Esdras Neh.5:4-46). Yeruşalim’e dönenlerin çoğu, Tanrı’nın vaat ettiği topraklara dönmek, tüm engellemelere karşın Tanrı’nın isteğine uyarak buyruklarını ayrıntılarıyla yerine getirmek, ataların ve peygamberlerin umudunun gerçekleştiğini görmek isteyenlerdi (bkz. Makale: Kalıntı, s.948).
2:36-39 Sayıları 4 289’ u bulan dört kâhin boyu; toplam sayının yaklaşık onda biri. Sayının fazlalığı, sürgündeki halkın yıllardır tapınaktan yoksun kaldığı için kâhinlere verdiği önemin artmasından ötürüdür; sürgün sonrasına ait öbür peygamberlik kitaplarında da tapınağa, kâhinlere ve Tanrı’nın sözüne verilen önemin arttığı görülür.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş