Ezra 7:12-26

12“Kralların Kralı Artahşasta'dan Gökler Tanrısı'nın Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'ya selamlar! 13“Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kâhinlerden ve Levililer'den Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum. 14Elindeki Tanrın'ın Yasası'nın uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yeruşalim'de araştırma yapman için, ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik. 15Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'in Tanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin. 16Babil İli'nden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü, halkın ve kâhinlerin Tanrıları'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin. 17“Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrın'ın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın sunağı üzerinde sunacaksın. 18Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınız'ın isteği uyarınca dilediğiniz gibi kullanın. 19Tanrın'ın Tapınağı'nın hizmetinde kullanılmak üzere sana verilen kapların hepsini Yeruşalim'in Tanrısı'na sun. 20Tanrın'ın Tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa, giderleri kralın hazinesinden karşılarsın. 21“Ben, Kral Artahşasta, Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum: Gökler Tanrısı'nın Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin. 22Kendisine gerektiğinde yüz talanta[a] kadar gümüş, yüz kor buğday[b], yüz bat[c] şarap, yüz bat zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlayın. 23Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa, özenle yerine getirin. Öyle ki, bana ve oğullarıma öfkelenmesin. 24Şunu da bilesiniz ki, kâhinlerden, Levililer'den, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden, Tanrı'nın Tapınağı'nın öbür hizmetkârlarından vergi almaya yetkiniz yoktur. 25“Sana gelince, Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan bütün halka, Tanrın'ın yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz. 26Tanrın'ın Yasası'na ve kralın buyruklarına uymayanlar ya ölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak, ya da hapsedilerek cezalandırılsın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
7:12-26 Mektupla bildirilen ayrıcalıklar, Pers Kralı’nın temsilcisi olup halk tarafından tanınmayan Ezra’nın halkın beğenisini kazanmasını sağlayacaktır.
7:12 Kralların Kralı Bu ifade önceleri hâkimiyet alanı birçok krallığı kapsadığından Asur kralları için, daha sonraları ise son Babil (Hez.26:7; Dan.2:37) ve Pers kralları tarafından kullanılmıştır (krş. 1Ti.6:15; Va.17:14; Va.19:16).
7:13 İsrail halkından “Yahuda” yerine “İsrail” denmesi dikkat çekicidir. Sürgünden dönen Yahuda ve İsrail halklarının eskisi gibi tek bir İsrail halkı olması Ezra’nın hedefiydi (bkz. “bütün İsrailliler için günah sunusu olarak on iki teke”, Ezr.6:17). Pers kralları, fethettikleri halkların ilahlarının beğenisini kazanmaya yönelik politikalarının bir parçası olarak bu halkların dinsel gereklerini sadık bir biçimde yerine getirmelerini destekliyordu. Ezra, İsrailliler’in bunları yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek üzere gönderildi.
7:14 yedi danışmanım Krş. Est.1:14. Persler’in bu uygulamasından eski Grek tarihçiler Herodot (İÖ 484-425) ve Ksenofon (İÖ 430-354) da söz eder. Tanrın’ın Yasası Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı, Tevrat (bkz. Ezr.7:6).
7:15 gönülden verdiğimiz Pers hazinesi zengindi ve Pers kralları cömertlikleriyle ünlüydü (bkz. Ezr.7:13’e ait not).
7:21 Fırat’ın batı yakasındaki bölgenin Bkz. Ezr.4:10’a ait not.
7:22 Yaklaşık 3.45 ton gümüş, 2000 lt şarap ve zeytinyağı, 17.6 ton buğday ve sınırsız tuz; Pers Kralı Artahşasta’nın RAB’bi öfkelendirmemek adına gönderdiği armağanların miktarı dikkat çekici ölçüdedir.
7:23 bana... öfkelenmesin RAB kendilerinden hoşnut olursa, İsrailliler’in ayaklanmayacağına inanıyorlardı. Mısır, Pers’e karşı İÖ 460 yılında ayaklanmış ve 459’da Atinalılar’ın yardımıyla Persler’i sınır dışı etmişti. 458 yılında, Ezra Yeruşalim’e geldiğinde Persler bu isyanı bastırmakla meşguldü. oğullarıma İÖ 5-4. yüzyılda yaşayan, Persler’in kapsamlı bir tarihini yazan Grek hekim Ktesias,Artahşasta’nın toplam olarak on sekiz oğlu olduğunu belirtir.
7:26 uymayanlar... cezalandırılsın Ezra’ya verilen kapsamlı yetkiler, görevinin ciddiyetini ortaya koyar. Hem mahkeme görevlilerini atama hem de itaatsizlikleri cezalandırma yetkisi, Ezra’nın yapmak istediği yenilikleri gerçekleştirmesine uygun bir zemin hazırlamıştır.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş