Malaki 3:16

16Bunun üzerine RAB'den korkanlar birbirleriyle konuştular. RAB dediklerine kulak verip duydu. RAB'den korkup adını sayanlar için O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
3:16 birbirleriyle konuştular RAB’be bağlı kalanlar, halkın çoğunluğunun RAB’be saygısızlık ettiği (Mal.3:14-15; Mal.1:12; Mal.2:17) bu dönemde, bir araya gelip birbirlerini yüreklendiriyorlardı. anma kitabı Burada gerçek anlamıyla bir kitap söz konusudur. RAB’be bağlı kalanlar, önemli yöneticilerin büyük başarılarının kaydedildiği tarihçelere benzer bir kayıt tutmuşlardı (bkz. Est.6:1-3; Yşa.4:3; Dan.7:10; Dan.12:1), ancak bunda insanın başarıları değil, RAB’bin yaptıkları anlatılıyordu.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş