Vaiz 3:1-15

3
Her Şeyin Zamanı Var
1Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.
2Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var.
Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var.
3Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var.
Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var.
4Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var.
Yas tutmanın zamanı var, oynamanın zamanı var.
5Taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var.
Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var.
6Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var.
Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var.
7Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var.
Susmanın zamanı var, konuşmanın zamanı var.
8Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var.
Savaşın zamanı var, barışın zamanı var.
9Çalışanın harcadığı emekten ne kazancı var? 10Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm. 11O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. 12İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. 13Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir Tanrı armağanıdır. 14Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor.
15Şimdi ne oluyorsa, geçmişte de oldu,
Ne olacaksa, daha önce de olmuştur.
Tanrı geçmiş olayların hesabını soruyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-22 İnsanların zaman ve olaylar üzerinde çok az hakimiyeti vardır, hatta neredeyse hiç yoktur. Sonsuz Tanrı yaşamın bütün etkinliklerini mutlak biçimde belirler ve hepsi (örn. Vai.3:2-8’deki karşı tlıklar) kendi zamanında güzeldir.
3:1 Krş. Vai.8:6.
3:2 zamanı Tanrı tarafından belirlenmiş (bkz. Mez.31:15; Özd.16:1-9).
3:9 Bkz. Vai.2:17-23. kazancı Bkz. Vai.2:10’a ait not; Vai.1:3; Vai.2:11,Vai.2:13; Vai.5:8,Vai.5:15; 7;12; Vai.10:10-11.
3:11 Ayet bu bölümün, hatta kitabın özeti niteliğindedir: Tanrı’nın yarattığı her şey, yaratılış amacına göre ve uygun zamanda gerçekleştiğinde “iyi”dir (Vai.3:1-8; Yar.1. bölüm). İnsan sonsuzluk için yaratıldığından dolayı, zaman ile sınırlanan hiçbir şey tam ve kalıcı bir tatmin sağlayamaz ; insan her şeyi en ince ayrıntısıyla bilmek istese de bilemez; bu da insanı Tanrı’ya güvenmeye zorlar.
3:14 saygı duymaları Krş. Vai.12:13.
3:15 Bkz. Vai.1:9.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş