Yoel 3:14-16

14Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.
15Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16 RAB Siyon'dan kükreyecek,
Yeruşalim'den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:9-14 RAB’be düşman ulusların RAB’le son kez ve topyekün savaşmak üzere toplandığı bir dönem söz konusudur (bkz. Va.19:11-21 ve ilgili notlar). RAB bu uluslara yenilmez göksel ordusuyla karşılık vererek onları cezalandıracaktır.
3:14 Yargı vadisini Yoe.3:2,Yoe.3:12’de geçen Yehoşafat (yargı) Vadisi. Bazı yorumculara göre bu ayette, ulusların iki karar (ya RAB’be yönelip O’nun tarafından kutsanacak ya da günahkâr olarak kalıp RAB’bin yargısına maruz kalacaklardır) arasında kalacağı ndan söz edilmektedir. RAB’bin günü Bkz. Yoe.1:15’e ait not.
3:15 Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not.
3:16 Siyon’dan... kükreyecek Bkz.Amo.1:2 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.25:30. gürleyecek Krş. Yoe.2:11; bkz. Yoe.3:17; Amo.1:2. Gök ve yer sarsılacak Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not. İsrailliler Bkz. Yoe.2:27’ye ait not.
3:9-21 Yoe.3:9-11’de konuşan Yoel’dir; Yoe.3:12-13’te RAB konuşur; Yoe.3:14-16’da Yoel ve Yoe.3:17-21’de konuşan tekrar RAB’dir. Yoel kendi adına değil, onu peygamber olarak görevlendiren RAB’bin sözcüsü olarak konuşmaktadır.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş