Ezra 4:24

24Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yapımı, Pers Kralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8-6:18 Bu kayıtlar, Pers İmparatorluğu’na ait resmi Aramice belgelerden alıntılanmıştır.Ayrıca Ezr.7:12-26’daki sözler deAramice olarak kaydedilmiştir.
4:24 Yeruşalim’in yeniden inşasına gösterilen muhalefetten uzunca söz edildikten sonra tekrar tapınağın yeniden yapımı konusuna dönülür (bkz. Ezr.4:1-23’e ait not). Darius’un krallığının ikinciyılına Persler’in hesabına göre, I. Darius’un ikinci yılı İÖ 1 Nisan (3 Nisan) 520’de başlar ve 21 Şubat 519’a kadar devam eder. Bu yılda, Peygamber Hagay (Hag.1:1-5) Zerubbabil’i 29 Ağustos’ta tapınağın yeniden yapımına başlamaya teşvik eder; çalışmalar 21 Eylül günü başlar (Hag.1:15). Darius krallığının ilk iki yılı boyunca, ünlü Behiştun Yazıtı’nda anlatıldığı gibi, birçok asiyle savaşarak tahtını sağlamlaştırmak zorunda kalmıştır. Tapınağı yeniden inşa etme girişimlerine, ancak Pers İmparatorluğu’nda düzen sağlandıktan sonra izin verilebilmiştir.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş