Ezra 7:11-12

Kral Artahşasta'nın Ezra'ya Verdiği Mektup
11Kral Artahşasta'nın RAB'bin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezra'ya verdiği mektubun bir örneği şudur:[a]
12“Kralların Kralı Artahşasta'dan Gökler Tanrısı'nın Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'ya selamlar!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
7:11 Metin bu ayetten 26. ayete kadar Aramice yazılmıştır. mektubun Birçok yorumcu I. Artahşasta’nın bu fermanını Dan.9:25’te geçen Yeruşalim’in yeniden inşa edilmesi için verilen buyruk olarak kabul eder (Dan.9:24-27). Bazıları ise Daniel Peygamber’in bu önbildirisinin, Nehemya’nın aynı kral tarafından görevlendirilmesiyle yerine geldiğini kabul eder (Neh.1:1,Neh.1:11; Neh.2:1-8). İlk tarih (İÖ 458) ile güneş takvimi kullanılarak veya ikinci tarih ile (İÖ 444) ay takvimi kullanılarak hesaplama yapıldığı nda, İsa’nın yeryüzündeki hizmetine başladığı tarihe şaşırtıcı derecede yakın bir sonuca varılır.
7:12-26 Mektupla bildirilen ayrıcalıklar, Pers Kralı’nın temsilcisi olup halk tarafından tanınmayan Ezra’nın halkın beğenisini kazanmasını sağlayacaktır.
7:12 Kralların Kralı Bu ifade önceleri hâkimiyet alanı birçok krallığı kapsadığından Asur kralları için, daha sonraları ise son Babil (Hez.26:7; Dan.2:37) ve Pers kralları tarafından kullanılmıştır (krş. 1Ti.6:15; Va.17:14; Va.19:16).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş