Yunus 1:1

1
Yunus Rab'den Kaçıyor
1-2 RAB bir gün Amittay oğlu Yunus'a, “Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar” diye seslendi, “Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 Bkz. Yun.3:1; Hoş.1:1; Hez.32:25 ve ilgili notlar. büyük kente Bkz. Yun.3:2-3 ve ilgili notlar ; Yun.4:11. Yar.10:11’de, halk arasında “büyük kent” olarak da adlandırılan Ninova Kenti’nin Kûş oğlu Nemrut tarafından kurulduğu belirtilir; İÖ 700 dolaylarında Sanherib tarafından Asur’un başkenti olarak ilan edilen Ninova, İÖ 612’deki düşüşüne kadar öyle kaldı (bkz. Giriş; Nahum: Giriş). Yunus’un memleketi olan Gat-Hefer (bkz. 2Kr.14:25) Ninova’dan yaklaşık 800 km uzaklıktaydı. kötülükleri önüme kadar yükseldi Ninova halkının RAB tarafından cezalandırılmayı hak edecek hale gelmiş olduğunu ifade eder (bkz. Makale: Yargı, s.260). Daha sonraları Peygamber Nahum, Ninova’nın RAB’be karşı kötülük tasarlamak, savaşta kentleri yağmalamak, zulüm, fahişelik, büyücülük ile ticari sömürü gibi günahları işlediğini söyler (bkz. Nah.1:11; Nah.2:12-13; Nah.3:1,Nah.3:4,Nah.3:16,Nah.3:19). RAB yargısını Yunus’a bildirir, böylece ona yargıdan kurtulmaları için Ninovalılar’ı uyarma görevini vermiş olur.

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş