31 “Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. 2:4’e ait not).
11:31 yıkıcı iğrenç şey Bkz. 9:27; 12:11. Putperestlerin baş ilahı Zeus Olimpius’un onuruna İÖ 168 yılındaAntiokus Epifanes tarafından yapılan sunak; bu aynı zamanda, daha sonra İsa’nın kutsal yerde dikileceğini önceden bildirdiği iğrenç şeyin (bkz. Mat.24:15; Luk.21:20 ve ilgili notlar) bir önbildirisidir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş