Ezra 3:8-10

8Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na vardıktan sonra, ikinci yılın ikinci ayında Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kâhinler, Levililer ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. RAB'bin Tapınağı'nın yapımını denetlemek için yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i görevlendirdiler. 9Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda[a] soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunları Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler.
10 Yapıcılar RAB'bin Tapınağı'nın temelini atınca, İsrail Kralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler RAB'bi övmek için tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, Levili Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:8 ikinci yıl Muhtemelen İÖ 536 yılının ilkbaharı. ikinci ay Süleyman da tapınağın yapımına bu ayda başlamıştı (nisan sonumayıs başı; 1Kr.6:1). yirmi... yaştaki Levililer için hizmete başlama yaşı yirmi beş (Say.8:24) veya otuz (Say.4:3) iken daha sonraları, büyük olasılıkla az sayıda Levili olduğu için bu sınır yirmiye düşürüldü (bkz. 1Ta.23:24,1Ta.23:27; 2Ta.31:17).
3:9 Yahuda Hodavya (bkz. Ezr.2:40).
3:10 borazanlarla Dövülmüş gümüşten yapılırdı (bkz. Say.11:3 ve ilgili not). Tarihçi Josefus borazanı, bir arşından biraz daha kısa, flütten biraz daha kalın ince bir boru olarak betimler (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 3.12.6). Yoaş’ın taç giyme törenindeki kullanımı dışında (bkz. 2Kr.11:14; 2Ta.23:13) borazanlar daima kâhinler tarafından çalınırdı. Çoğunlukla kutlamalarda kullanılırdı (bkz. Neh.12:35; krş. 2Ta.5:13; Mez.98:6).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş