Ezra 6:2

2Medya İli'ndeki Ahmeta[a] Kalesi'nde bir tomar bulundu. Tomarın içinde şunlar yazılıydı:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8-6:18 Bu kayıtlar, Pers İmparatorluğu’na ait resmi Aramice belgelerden alıntılanmıştır.Ayrıca Ezr.7:12-26’daki sözler deAramice olarak kaydedilmiştir.
6:2 Medya İran’ın kuzeybatısında yaşayan Medler’in anavatanı. Medler, Persler’le akraba olan bir Hint-Avrupa oymağıdır. Koreş’in İÖ 550’ deki yükselişinin ardından, Persler’e boyun eğmişlerdir. Bölgenin adı Yeni Antlaşma dönemine dek bu haliyle kalmıştır (krş. Elç.2:9). Ahmeta Pers İmparatorluğu’nun dört başkentinden (Babil, Persepolis ve kralın yazlığının bulunduğu Sus Kenti ile birlikte) biri. Günümüzde Hemedan kentinin (İran’da) bulunduğu yerde olduğu bilinse de kalıntılarına halen ulaşılamamıştır.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş