Nehemya 13:7

7ve Yeruşalim'e döndüm. O zaman Elyaşiv'in yaptığı kötülüğü öğrendim. Tanrı Tapınağı'nın avlusunda Toviya'ya oda vermişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:7 Yeruşalim’e döndüm Nehemya’nın ikinci valilik dönemi İÖ 407 yılından önce sona ermiş olmalıdır; çünkü Elefantin Yazmaları’nda o yıl Bagohi’nin (Bigvay) Yahuda valisi olduğu belirtilir. Bazı yorumcular Nehemya’nın birinci valilik döneminden sonra görevini kardeşi Hanani’ye devrettiği görüşündedir. avlusunda Bkz. Neh.8:16’ya ait not. Zerubbabil’in tapınağının iki avlusu vardı (Zek.Neh.3:7; krş. Yşa.62:9).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş