Nehemya 2:14

14Sonra Pınar Kapısı'na, Kral Havuzu'na doğru gittim. Ne var ki, yol bindiğim hayvanın geçmesine uygun değildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:14 Pınar Kapısı’na Muhtemelen Eyn-Rogel’e doğru uzanan güneydoğu surundadır (bkz. Neh.3:15; Neh.12:37). Kral Havuzu’na Kral Hizkiya, Kidron ve Hinnom vadilerinin birleşme noktasındaki surların dışında bulunan kral bahçesini (2Kr.25:4) sulamak için, Şelah tünelinden (krş. 2Kr.20:20; 2Ta.32:30) taşan suyun akış yönünü değiştirmiştir. Bu nedenle Kral Havuzu, ya Şelah Havuzu (2Ta.3:15) ya da hemen bitişiğindeki Birket el-Hamra olmalıdır. yol... uygun değildi Muhtemelen kentin doğu tarafındaki destekleyici setlerin (krş. Millo, 2Sa.5:9; 1Kr.9:15,1Kr.9:24) yıkılmış olması nedeniyle.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş