Nehemya 8:1

8
Ezra Yasa Kitabı'nı Halka Okuyor
1 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay tek vücut halinde Su Kapısı'nın karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya RAB'bin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren Yasa Kitabı'nı getirmesini söylediler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 İÖ 458’ de kente gelişinden beri geçen yaklaşık on üç yıllık süre içerisinde Ezra’dan söz edilen ilk yerdir (bkz. Ezra: Giriş). Halkın RAB’be kendini yeniden adayıp adamadığı, O’nun sözüne bağlı kaldıklarında anlaşılacaktır.
8:1 tek vücut halinde... toplandılar Bkz. Ezr.3:1 ve ilgili not. Su Kapısı’nın karşısındaki alanda Bkz. Neh.3:16; ayrıca bkz. Neh.3:26 ve Ezr.10:9’a ait notlar. Bilgin Bkz. Ezr.1:1-6’ ya ait not. Yasa Kitabı’nı Ya Yasa’nın Tekrarı Kitabı ya da Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı (Pentatuk) anlamındadır (bkz. Yşu.1:8 ve 2Kr.22:8’e ait notlar; ayrıca bkz. Pentatuk: Giriş, s.xxvii).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş