Daniel 9:10

10Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).
9:3-19 Daniel’in duası alçakgönüllülük (Dan.9:3), tapınma (Dan.9:4), itiraf (Dan.9:5-15) ve rica (Dan.9:6-19) ifadelerini içerir. Daniel, Tanrı’nın İsrail’i eski gönencine kavuşturacağına ilişkin vaatlerine güvenmekte ve bunların gerçekleşmesi için dua etmektedir (krş. 2Kr.17; Ezr.9:5-15; Neh.9:5-37 ve ilgili not; Mez.78,89,104-106).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş