Nehemya 13:23-25

23 Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. 24Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı. 25Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve, “Yabancılara kız verip kız almayacaksınız” dedim,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:23 Ezra da yaklaşık 25 yıl önce İsrailliler’in başka ulustan olanlarla evlenmeleri sorunu ile uğraşmıştı (bkz. Ezr.9:1’e ait not). Aşdotlu Bkz. Neh.4:7; Yşa.20:1 ve ilgili notlar. Ammonlu, Moavlı Bkz. Yar.19:36-38’e ait not.
13:24 İsrailliler, çocukların konuşmalarından annelerinin başka halktan olduğunu anlıyordu (bkz. Yas.3:9; Hak.12:6; Mez.114:1; Yşa.33:19; Hez.3:5-6).
13:25 saçlarını yoldum Bkz. Ezr.9:3; Yşa.50:6 ve ilgili notlar. verip... almayacaksınız Ezra başka uluslardan olan kadınlarla yapılmış mevcut evliliklere son verirken, Nehemya gelecekte yapılabilecek bu tür uygunsuz evliliklere karşı önlem alıyordu.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş