Nehemya 13:23-27

23 Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. 24Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı. 25Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve, “Yabancılara kız verip kız almayacaksınız” dedim, 26 “Kral Süleyman bu yabancı kadınlar yüzünden günaha girmedi mi? Onca ulusun kralları arasında Süleyman gibisi yoktu. Tanrı onu öyle sevdi ki, bütün İsrail'e kral yaptı. Ama yabancı kadınlar onu bile günaha sürükledi. 27Şimdi de siz yabancı kadınlarla evlenerek Tanrımız'a ihanet ediyorsunuz. Yaptığınız bu büyük kötülüğe göz mü yumalım?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:23 Ezra da yaklaşık 25 yıl önce İsrailliler’in başka ulustan olanlarla evlenmeleri sorunu ile uğraşmıştı (bkz. Ezr.9:1’e ait not). Aşdotlu Bkz. Neh.4:7; Yşa.20:1 ve ilgili notlar. Ammonlu, Moavlı Bkz. Yar.19:36-38’e ait not.
13:24 İsrailliler, çocukların konuşmalarından annelerinin başka halktan olduğunu anlıyordu (bkz. Yas.3:9; Hak.12:6; Mez.114:1; Yşa.33:19; Hez.3:5-6).
13:25 saçlarını yoldum Bkz. Ezr.9:3; Yşa.50:6 ve ilgili notlar. verip... almayacaksınız Ezra başka uluslardan olan kadınlarla yapılmış mevcut evliliklere son verirken, Nehemya gelecekte yapılabilecek bu tür uygunsuz evliliklere karşı önlem alıyordu.
13:26 Süleyman... günaha girmedi mi? Zenginliği ve siyasal baş arıları açısından İsrail’in en görkemli kralıydı (1Kr.3:13; 2Ta.1:12). Süleyman Tanrı’dan bilgelik isteyerek (1Kr.3:5-9) krallık dönemine alçakgönüllülükle başlamış, ama sonradan işlediği günahlarla İsrail’in bölünmesine yol açmıştı. Yabancı eşleri Süleyman’ı başka tanrılara tapınmaya yöneltmiş, hatta Moavlılar’ın ilahı Kemoş’a tapmak için bir tapınak yaptırmıştı (1Kr.11:7).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş