Nehemya 2:10

10Horonlu Sanballat ile Ammonlu görevlilerden Toviya, İsrail halkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:10 Horonlu Sanballat Horon’un, Yeruşalim’in 18 km kuzeybatısında yer alan ve kente giden ana yolu koruyan iki kentten biri (Aşağı Beythoron veya Yukarı Beythoron) olduğu tahmin edilir (bkz. Yşu.10:10; Yşu.16:3,Yşu.16:5; Apokrifa’dan, 1. Makabeler Yşu.3:16; Yşu.7:39). Babil kökenli bir ada sahip olan Sanballat, Nehemya’nın en büyük politik karşıtıydı (Yşu.2:19; Yşu.4:1,Yşu.4:7; Yşu.6:1-2,Yşu.6:5,Yşu.6:12,Yşu.6:14; Yşu.13:28); İÖ beşinci yüzyılın sonlarına ait, Yahuda Valisi Bigvay’a (Farsça biçimi “Bagohi” olabilir) gönderilen bir Elefantin Yazması’nda, Samiriye Valisi olduğu belirtilir (krş. Neh.4:1-2). Toviya ‘RAB iyidir’ anlamına gelir. Toviya, büyük olasılıkla RAB’be inanan biridir. Yalnızca adının anlamı değil, oğlu Yehohanan’ın surları onaran gruplardan birinin lideri olan Berekya oğlu Meşullam’ın kızı ile evli olması da bu olasılığı arttırır (Neh.3:4,Neh.3:30; Neh.6:18). Ammonlu Bkz. Ezr.9:1; Yar.19:36-38’e ait not. Toviya muhtemelen Persler’in yönetimindeki Ammon (Doğu Şeria) bölgesinin valisiydi. Tarihsel kaynaklarda, Toviya adını taşıyan nüfuzlu bir aileninAmmon bölgesiyle yakın bir ilişkisi olduğu belirtilir. Bugünkü Ürdün’ün başkenti Amman, adını Ammon’dan almıştır. çok sıkıldılar Sanballat ve Toviya’nın muhalefetinin nedeni politiktir; Samiriye Valisi’nin gücü ve yetkisi, Nehemya’nın gelişi ile tehdide uğramıştır.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş