Nehemya 3:3

3Balık Kapısı'nı Senaalılar onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-32 Eski Antlaşma’da Yeruşalim’in sınırlarının açıkça belirtildiği önemli bir bölümdür. Nehemya onarıma, Koyun Kapısı’ndan (kentin kuzeydoğu köşesi) başlar ve surlar etrafında saat yönünün tersine doğru ilerleyerek devam eder. Yeruşalim’in yeniden inşası çalışmasına katılmak üzere gelenlerin yurtları, muhtemelen Yahuda Krallığı’nın yönetim merkezlerini temsil etmektedir. Yapılan onarımın, sıkça düşman saldırılarına maruz kalan kapılarda yoğunlaştığı belirtilir. Yeruşalim’deki surların ve binaların hepsi aynı derecede hasarlı değildi (bkz. 2Kr.25:9).
3:3 Balık Kapısı’nı Bazı yorumculara göre bu kapı Efrayim Kapısı olarak da bilinir (bkz. Neh.12:39). İlk tapınağın döneminde Yeruşalim Kenti’nin ana girişlerinden birisiydi. Balık pazarına Sur veya Celile Gölü’nden (Neh.13:16) balık getiren tüccarlar, kente kuzey surlarında bulunan bu kapıdan girerlerdi.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş