Nehemya 5:14

14Yahuda'da valilik yaptığım on iki yıl boyunca, ilk atandığım günden son güne kadar, Artahşasta'nın krallığının yirminci yılından otuz ikinci yılına dek, ne ben, ne kardeşlerim valiliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-19 Nehemya, Yeruşalim’in surlarının onarılması sırasında Tanrı’nın buyruklarına uygun olmayan davranışlar sergilenmeye başlandığını gördü. Varlıklı İsrailliler, hem yaşanan kıtlıktan ötürü hem de kendi tarlalarında çalışmayıp surların onarımı işine katıldıklarından geçim sıkıntısı çeken yoksul soydaşlarının bu durumundan faydalanmaya çalışıyordu.
5:14 otuz ikinci yılına İÖ 1 Nisan 433’ten, 19 Nisan 432’ye kadar olan süre. Nehemya, Pers Kralı Artahşasta’nın sarayına geri çağrılmadan önceki (Neh.13:6) ilk döneminde on iki yıl boyunca vali olarak görev yaptı. Sonra tekrar Yeruşalim’e dönüp (Neh.13:7) bir süre daha valilik görevini yerine getirdi. valiliğe ayrılan yiyecekbütçesine Bkz. Neh.5:18. Eyalet yöneticileri ihtiyaçlarını genellikle eyalet halkından aldığı vergilerle karşılardı. Ancak Nehemya kendisine ait olanlardan bile feragat etti (krş. Pavlus, 1Ko.9. bölüm; 2Se.3:8-9).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş