Zekeriya 6:13

13Evet, RAB'bin Tapınağı'nı kuracak olan odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.’
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:9-15 Dördüncü ve beşinci görüm başkâhin ve halkın (Davut soyundan olan) önderiyle ilgiliydi. Zekeriya, bu iki görümü KralKâhin Mesih’le ilişkilendirmektedir.
6:13 Bkz. Zek.4:12-14’e ait not. kuşanacak Bkz. Mez.109:29’a ait not. tahtında Bkz. 2Sa.1:10-11,2Sa.1:16; Yşa.9:7; Luk.1:32 ve ilgili notlar. Tahtında oturan kâhin Davut soyundan gelecek olan Kral Mesih aynı zamanda bir kâhin olacaktır. İkisi Muhtemelen kraliyet ve kâhinlik görevleri. Bu ikisinin bir arada olması normalde İsrail’de olası değildi. Bu nedenle Kumran topluluğundakiler, biri başkâhin öbürü Davut soyundan olan iki ayrı Mesih’i bekliyordu. Ancak bu iki görev ve işlev İsa Mesih’te birleşecektir (krş. Mez.110; İbr.7. bölüm).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş