Hakimler 12:10-14

10Ölünce Beytlehem'de gömüldü.
11Ondan sonra İsrail'in başına Zevulun oymağından Elon geçti. Elon İsrail'i on yıl yönetti. 12Ölünce Zevulun topraklarında, Ayalon'da gömüldü.
13Onun ardından İsrail'in başına Piratonlu Hillel oğlu Avdon geçti. 14Avdon'un kırk oğlu, otuz torunu ve bunların bindiği yetmiş eşeği vardı. İsrail'i sekiz yıl yönetti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:11 Elon Aynı zamanda Zevulun oymağının bir boyunun da adıdır (Yar.46:14; Say.26:26).
12:14 kırk oğlu, otuz torunu Bkz. Hak.8:30; Hak.10:4’e ait not.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş