Hakimler 9:20

20Ama öyle değilse, dilerim, Avimelek ateş olsun, Şekem ve Beytmillo halkını yakıp kül etsin. Ya da Şekem ve Beytmillo halkı ateş olsun, Avimelek'i yakıp kül etsin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-57 Baal’ın yardımıyla (Hak.9:4) kendine bir kent krallığı kurmaya çalışan Avimelek, daha önce Yeşu’nun İsrail’in RAB’be olan bağlılığını tekrar beyan ettiği Şekem Kenti’nde (Yşu.24:14-27) Kenanlılar’ı yeniden harekete geçirmeye çalışır.
9:20 Avimelek ile Şekem halkının birbirlerini yok edeceklerine dair bir peygamberliktir.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş