Nehemya 1:4

4Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısı'na dua ettim:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:4 oturup Krş. Ezr.9:3; Eyü.2:13. ağladım Bkz. Neh.8:9; Ezr.3:13 ve ilgili not; Ezr.10:1; Est.8:3. yas tuttum Bkz. Ezr.10:6; Dan.10:2. Oruç tutup... dua ettim Bkz. Makale:Oruç, s.1030. İsrail halkı, sürgündeyken, Yeruşalim’in düşüşünü ve Gedalya’nın öldürülüşünü anmak için oruç tutmuştu (bkz. Est.4:16; Dan.9:3; Dan.10:3; Zek.Dan.1:2-7; Dan.8:19’ a ait not). Göklerin Tanrısı’na Bkz. Ezr.1:2’ye ait not.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş