Zekeriya 8:23

23Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi'nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-23 Bu ayetlerde, “Her Şeye Egemen RAB diyor ki” sözleriyle başlayan on kutsama vaadi bulunur (Zek.8:2,Zek.8:3,Zek.8:4,Zek.8:6,Zek.8:7,Zek.8:9,Zek.8:14,Zek.8:19,Zek.8:20,Zek.8:23).
8:20-23 Bkz. öteki uluslardan olanların RAB’bi aramasıyla ilgili benzer önbildiriler, Zek.2:11 ve ilgili not; Mik.4:1-5.
8:23 Yahudi’nin Terim Eski Antlaşma’da çoğunlukla sürgün sonrası Yahuda halkını tanımlar. Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk Tanrı’nın halkının kutsallığına bütün öbür halklar tanık olacak, Tanrı’ya yönelecektir (bkz. Yar.21:22; Yar.26:28; Yar.30:27; krş. Çık.19:4-6 ve ilgili notlar; 1Pe.3:15).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş