Zekeriya 8:7

7-8“Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-23 Bu ayetlerde, “Her Şeye Egemen RAB diyor ki” sözleriyle başlayan on kutsama vaadi bulunur (Zek.8:2,Zek.8:3,Zek.8:4,Zek.8:6,Zek.8:7,Zek.8:9,Zek.8:14,Zek.8:19,Zek.8:20,Zek.8:23).
8:7-8 Halkımı... kurtarıp Bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212 ; krş. Yşa.11:11-12; Yşa.43:5-7; Yer.30:7-11; Yer.31:7-8). Peygamberlerin öngördüğü sürgünler, İsrailliler’in Asur’daki, Babil’deki, Roma’daki ve günümüzde dünyayı kapsayan sürgünüdür. doğudaki, batıdaki ülkelerden ‘Dünyanın her yerinden’ anlamında (krş. Mez.113:3; Mal.1:11). halkım olacaklar; ben de onların... Tanrısı olacağım Tanrı ile halkı İsrail arasındaki antlaşmanın, özellikle de ilişkinin yenilenmesi söz konusudur (bkz. Çık.19:4-6; Lev.26:12; Yas.29:12-19; Yer.31:33; Hez.37:27).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş