Hakimler 11:11

11Böylece Yiftah Gilat ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da, RAB'bin önünde yineledi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:10-11 Gilat’ın ileri gelenlerinin teklifi, daha sonraları Saul’un (1Sa.11:15), Rehavam’ın (1Kr.12:1) ve Yarovam’ın (1Kr.12:20) kral seçilme sürecinde olacağı gibi, halk tarafından onaylanır. Yiftah öne sürdüğü koşulları “RAB’bin önünde” tekrarlayarak, ileri gelenlerle kendisi arasında varılan uzlaşmanın resmi bir antlaşma olduğunu gösterir (krş. 2Sa.5:3).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş