Hakimler 13:3-21

3RAB'bin meleği kadına görünerek, “Kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın” dedi, 4“Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey yeme. 5Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistliler'in elinden kurtarmaya başlayacak olan odur.”
6Kadın kocasına gidip, “Yanıma bir Tanrı adamı geldi” dedi, “Tanrı'nın meleğine benzer görkemli bir görünüşü vardı. Nereden geldiğini sormadım. Bana adını da söylemedi. 7Ama, ‘Gebe kalıp bir oğul doğuracaksın’ dedi, ‘Bundan böyle şarap ve içki içme, murdar bir şey yeme. Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü andan öleceği güne dek Tanrı'nın adanmışı olacak.’ ”
8Manoah RAB'be şöyle yakardı: “Ya Rab, gönderdiğin Tanrı adamının yine gelmesini, doğacak çocuk için ne yapmamız gerektiğini bize öğretmesini dilerim.”
9Tanrı Manoah'ın yakarışını duydu. Kadın tarladayken Tanrı'nın meleği yine ona göründü. Ne var ki, Manoah karısının yanında değildi. 10Kadın haber vermek için koşa koşa kocasına gitti. “İşte geçen gün yanıma gelen adam yine bana göründü!” dedi.
11Manoah kalkıp karısının ardısıra gitti. Adamın yanına varınca, “Karımla konuşan adam sen misin?” diye sordu.
Adam, “Evet, benim” dedi.
12Manoah, “Söylediklerin yerine geldiğinde, çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak?” diye sordu.
13RAB'bin meleği, “Karın kendisine söylediğim her şeyden sakınsın” diye karşılık verdi, 14“Asmanın ürününden üretilen hiçbir şey yemesin, şarap ve içki içmesin. Murdar bir şey yemesin. Buyurduklarımın hepsini yerine getirsin.”
15Manoah, “Seni alıkoymak, onuruna bir oğlak kesmek istiyoruz” dedi.
16RAB'bin meleği, “Beni alıkoysan da hazırlayacağın yemeği yemem” dedi, “Yakmalık bir sunu sunacaksan, RAB'be sunmalısın.” Manoah onun RAB'bin meleği olduğunu anlamamıştı.
17RAB'bin meleğine, “Adın ne?” diye sordu, “Bilelim ki, söylediklerin yerine geldiğinde seni onurlandıralım.”
18RAB'bin meleği, “Adımı niçin soruyorsun?” dedi, “Adım tanımlanamaz.” 19Manoah bir oğlakla tahıl sunusunu aldı, bir kayanın üzerinde RAB'be sundu. O anda Manoah'la karısının gözü önünde şaşılacak şeyler oldu: 20RAB'bin meleği sunaktan yükselen alevle birlikte göğe yükseldi. Bunu gören Manoah'la karısı yüzüstü yere kapandılar. 21RAB'bin meleği Manoah'la karısına bir daha görünmeyince, Manoah onun RAB'bin meleği olduğunu anladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:3 RAB’bin meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. bir oğul doğuracaksın Bkz. Yar.18:10; krş. Yar.16:11; Yşa.7:14; Luk.1:13,Luk.1:31.
13:5 adanmış Bkz. Say.6:1-21 ve ilgili notlar. Şimşon’un adanmışlığı gönüllü değildi; İsrail gibi, o da Tanrı tarafından Tanrı’ya hizmet etmek üzere ayrılmıştı ve adanmışlığı ölene dek geçerli olacaktı (Say.13:7 ; bkz. Samuel, 1Sa.1:11 ; Yahya, Luk.1:15). Filistliler’in elinden kurtarmaya başlayacak Bu kurtarma süreci Samuel’in zamanında da devam edecek (1Sa.7:10-14) ve Davut’un krallığında tamamlanacaktı (2Sa.5:17-25; 2Sa.8:1).
13:6 Tanrı adamı Sıklıkla peygamber için, burada ise melek için kullanılan bir ifadedir (bkz. Yas.33:1; 1Sa.2:27; 1Sa.9:6-10; 1Kr.12:22).
13:8 bize öğretmesini Çocuk Tanrı tarafından özel bir göreve çağrıldığı için ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyorlardı.
13:15 Seni alıkoymak... bir oğlak kesmek istiyoruz Konukseverlik göstergesi (bkz. Hak.6:18-19; Yar.18:1-8).
13:17 Adın ne? Ona saygılarını sunmak ve onun yaptıklarını başkalarına anlatmak için adını bilmesi gerekirdi. Manoah hâlâ onun bir peygamber olduğunu düşünüyordu. söylediklerin yerine geldiğinde Sözlerinin gerçekleşmesi, peygamberliğinin sahte olmadığının kanıtı olacaktı (Yas.18:21-22; 1Sa.9:6).
13:18 tanımlanamaz Habercinin mahiyetinin olağanüstü veya ilahi olduğu ima ediliyor. Yşa.9:6’da bu ifadenin İbranicesi (“Harika” olarak çevrilmiştir), “Güçlü Tanrı” olarak nitelendirilen Kişi’yi betimler. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın birkaç kere insan biçiminde göründüğü belirtilir (Yar.16:7; Yar.18:16-33; Yşa.5:13-15; Zek.Yşa.1:9-6:5).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş