Hakimler 2:1

2
Rab'bin Meleği İsrailliler'i Azarlıyor
1RAB'bin meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti ve İsrailliler'e şöyle dedi: “Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. ‘Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım’ dedim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-5 İsrailliler RAB’bin buyruğuna uymayıp topraklara sahip çıkmadığı için (bkz. Hak.1:27-36), RAB onlardan yardımını esirgedi. RAB’bin onları azarlaması, ya hâkimler döneminin ilk zamanlarında yaşanan ya da Yşu.9. bölümde (veya Yşu.18:1-3’de) söz edilen olayla ilgili olabilir.
2:1 RAB’bin meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. Gilgal’dan İsrailliler’in Yeşu’nun önderliğinde Kenan topraklarında ilk konakladığı yer (bkz. Yşu.4:19-5:12). sizi Mısır’dan çıkardım İsrailliler’in Mısır’daki kölelikten özgür kılınıp bir ulus olması, halkın RAB’bin İbrahim’le yaptığı antlaşmaya bağlı kalmasına dayanıyordu.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş