Romalılar 15

15
1İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. 2Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. 3 Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi: “Sana edilen hakaretlere ben uğradım.” 4Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar'ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. 5Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın, sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. 6Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı'nı ve Babası'nı birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.
7Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. 8-9 Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudiler'in hizmetkârı oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. Yazılmış olduğu gibi:
“Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim,
Adını ilahilerle öveceğim.”
10-11 Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
12 Yeşaya da şöyle diyor:
“İşay'ın Kökü ortaya çıkacak,
Uluslara egemen olmak üzere yükselecek.
Uluslar O'na umut bağlayacak.”
13Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
Mesih'in Hizmetkârı
14Size gelince, kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca, birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. 15Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. 16Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. Tanrı'nın Müjdesi'ni bir kâhin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun.
17Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. 18-19Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh'un gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in Müjdesi'ni eksiksiz duyurdum. 20Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde'yi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim. 21 Yazılmış olduğu gibi:
“O'ndan habersiz olanlar görecekler.
Duymamış olanlar anlayacaklar.”
Roma'ya Gitme Tasarısı
22 İşte bu yüzden yanınıza gelmem kaç kez engellendi. 23-24Şimdiyse bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından, yıllardır da yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Yol üzerinde sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doyduktan sonra beni oraya uğurlayacağınızı umarım. 25 Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yeruşalim'e gidiyorum. 26Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. 27 Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. 28Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra[a] size uğrayacağım, sonra da İspanya'ya gideceğim. 29Yanınıza geldiğimde, Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum.
30Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adına size yalvarıyorum, benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. 31Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Yeruşalim'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. 32Öyle ki, Tanrı'nın isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım. 33Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 İmanlılar öteki imanlıların hassasiyetlerini sevgi ve anlayışla karşılamalı, kendi istediklerini yerine getirmekte ısrarcı olmamalı ve onların tökezlemesine yol açacak davranışlardan kaçınmalıdır.
15:3 Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı O, kendi isteğini değil, Baba’nın isteğini yapmak için geldi (bkz. Yu.4:34, Yu.5:19 ve ilgili not); Baba’nın isteği acı çekmesini ve hatta ölmesini gerektiriyordu (bkz. Mat.20:28; Mar.10:45; 2Ko.8:9; Flp.2:5-8 ve ilgili notlar). Sana edilen hakaretlere ben uğradım Alıntının yapıldığı mezmurda (bkz. Mez.69:9) “sana” sözcüğü Tanrı’yı, “ben” sözcüğü ise Pavlus’un Mesih’le özdeşleştirdiği acı çeken doğru kişiyi ifade eder (bkz. “doğru kişi”, Mat.1:19’a ait not).Alıntı, Mesih kendini hoşnut etmek yerine Tanrı’ya edilen tüm hakaretlerin kendisine de edilmesine katlandığına göre, imanlıların da imanı zayıf olan kardeşleri uğruna her şeye katlanması gerektiğini anlatma amacıyla yapılmıştır.
15:4 Bkz. 1Ko.10:6,1Ko.10:11; Makale:Eski Antlaşma’dan Yapılan Alıntılar, s. 1668.
15:5 aynı düşüncede birleştirmesini İmanlıların vicdani konularda aynı görüşlere sahip olmasından değil, Rom.14:1-15:13’te açıklandığı gibi, farklı görüşlere rağmen karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yaşamak konusunda hemfikir olmasından söz ediliyor.
15:7 Mesih sizi kabul ettiği gibi Bkz. Rom.14:3; ayrıca bkz. Rom.14:4,ayrıca bkz.Rom.14:15 ve ilgili not.
15:8-9 Mesih... Yahudiler’in hizmetkârı oldu Bu, yeryüzündeyken gerçekleştirdiği hizmette açıkça görülmektedir. İsa Mesih İsrail halkına gönderilmiş ve ilk gelişindeki hizmetini büyük ölçüde onlarla sınırlandırmıştır (bkz. Mat.15:24). Tanrı kurtuluş müjdesini insanlara sunarken İsrail halkına öncelik vermiştir (bkz. Rom.1:16 ve ilgili not; Rom.3:1-8; ayrıca bkz. Rom.9:3-5 ve ilgili notlar). atalarımıza verilen sözler İbrahim’e (Yar.12:1-3; Yar.17:3-8; Yar.18:18-19; Yar.22:17-18), İshak’a (Yar.26:3-4) ve Yakup’a (Yar.28:13-15) verilen antlaşma vaatleri. öteki uluslar... Tanrı’yı yüceltsin Tanrı’nın İsrail’de ve İsrail halkı için gerçekleştirdiği kurtarış eylemleri, başı ndan beri öteki ulusların da kurtuluşunu kapsıyordu (bkz. Yar.12:2-3; Çık.19:4-6 ve ilgili notlar). Tüm uluslar, hem Tanrı’nın kendi halkına ne denli lütufkar olduğunu ve halkı uğruna gösterdiği gücü görebilecek hem de bunlardan ötürü sevinç duyan Tanrı halkının övgülerini duyabilecekti (bkz. Rom.15:9-12; mezmurların ortak konusudur, Mez.9:1’e ait not); böylece, başka uluslar da gerçek Tanrı’yı tanıyabilecek ve merhameti için O’nu yüceltebilecekti (bkz. Mez.46:10 ve Mez.47:9’a ait notlar). İsrail’in kurtuluşu için Tanrı’nın gerçekleştirdiği büyük eylem, atalarına verilen vaatleri yerine getirmesi ve böylece öteki uluslardan iman edenleri Tanrı’nın Egemenliği’ne dâhil etmek üzere Mesih’i göndermesiydi.
15:12 İş ay’ın Kökü İş ay, Davut’un babasıydı (bkz. 1Sa.16:5; Mat.1:6); İsa Mesih, Davut’un soyundan geldiğinden dolayı (bkz. Mat.1:1-2 ve ilgili not; Mat.21:9; ayrıca bkz. Yşa.11:1; Va.5:5 ve ilgili notlar) bu adı alabilir. Uluslar O’na umut bağlayacak Öteki uluslara kurtuluş müjdesini duyurma hizmetinin devam etmesiyle (krş. Yşa.42:4 ve ilgili not; Mat.28:18-20; Elç.1:8) bu peygamberlik (bkz. Yşa.11:10; bkz. ilgili not) yerine getirilmektedir.
15:13 Pavlus, İsrail halkından ve öbür uluslardan olan imanlıların, kendi aralarındaki küçük farklılıkların üstesinden gelebilmeleri için Tanrı’nın onları gelecekte kendi yüceliği uğruna birleştireceği umuduna tutunmaları konusunda dua ediyor (bkz. Rom.5:5’e ait not; Bilgi Kutusu:Umut, s. 1666).
15:16 uluslar yararına Mesih İsa’nın hizmetkârı oldum Bkz. Rom.11:13. kutsal kılınarak Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Kutsal Ruh’la kutsal kılınarak Tanrı’yı hoşnut eden bir sunu Pavlus’un bir kâ-hin (Tanrı ile Tanrı halkı arasındaki aracı) gibi Tanrı’ya sunduğu sunu, öteki uluslardan (İsrailli olmayanlardan) oluşan imanlılar topluluğuydu.
15:17 övünebilirim Bkz. Rom.15:18-19.
15:18-19 mucizeler ve harikalar Bkz. Elç.14:8-10; Elç.16:16-18; Elç.20:9-12; Elç.28:8-9; 2Ko.12:12 ve ilgili not; İbr.2:4 ve ilgili not. Yeruşalim’den Kurtuluş müjdesinin yayılmaya başladığı imanlılar topluluğu (bkz. Elç.1:8 ve ilgili not; Elçilerin İşleri: Giriş). İllirikum Makedonya’nın kuzeyindeki bir Roma ili (günümüzde Arnavutluk ve eski Yugoslavya). her yerde duyurdum Pavlus kurtuluş müjdesini, seçtiği belirli merkezlerde duyurmuş, civara yayma hizmetini o merkezlerdeki imanlılara bırakmıştır. Burada, Akdeniz’in doğu kısmında müjdeyi duyurmayı amaçladığı her yere gitmiş olduğunu ifade etmektedir.
15:22 yanınıza gelmem... engellendi Pavlus, kurtuluş müjdesini Akdeniz’in doğusunda duyurma hedefinin Roma’ya gidişini aksatmasından söz etmektedir.
15:23-24 bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından 20. ayette ifade edilen ilke nedeniyle. yıllardır da yanınıza gelmeyi arzuladığımdan... arkadaşlığınıza doyduktan sonra Pavlus Roma’da uzun süre kalmayı istiyordu (bkz. Rom.1:11-1 5). benioraya uğurlayacağınızı Pavlus, Roma’daki imanlılar topluluğunu, İspanya’da başlatılacak müjdeleme hizmetinin önemli desteği olarak görüyordu (ayrıca bkz. Rom.15:28).
15:25 kutsallara bir hizmet için Yeruşalim’deki topluluğa para yardımını ulaştırmak için. Toplanan yardım yalnızca onlara maddi destekte bulunma amacı gütmüyordu ; öteki uluslardan olan imanlıların, imanlı Yahudi kardeşlerine duyduğu sevgiyle ilginin ve onlarla birlik içinde olmaya yönelik isteklerinin göstergesiydi. Pavlus, bunu açıklamak amacıyla Yeruşalim topluluğuna armağanı (Rom.15:26) bizzat ulaştırmak istedi (bkz. 2Ko.8-9. bölümler ve ilgili notlar). kutsallar Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
15:26 Makedonya ve Ahaya Bkz. 1Se.1:7’ye ait not. yardım Bkz. 1Ko.16:1-4; 2Ko.8:1-9:15 ve ilgili notlar.
15:27 onların ruhsal bereketlerine Özellikle Mesih’ten ve Müjde’den söz edilmektedir (bkz. Rom.2:9-10).
15:28 Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra Grekçe’den birebir çevirisi: “Bu işi bitirip bu meyveyi onlara mühürledikten sonra”.
15:31 Yahudiye’deki imansızlardan kurtulmam için... dua edin Bkz. Elç.20:22-23 ve ilgili not. hizmetimin... kabul edilmesi için Bkz. Rom.15:25’e ait not.
15:32 sizlerle gönlümü ferahlatayım Bkz. Rom.1:11-12.
15:33 Esenlik veren Tanrı Bkz. Rom.1:7, Rom.5:1 ve Ef.2:14-16 ve ilgli not.
12:1-16:27 Pavlus, düşünüşünde yenilenmiş ve yaşayan kurban olan imanlının, yaşamının her alanında İsa Mesih’e Rab olarak nasıl yer verebileceğini açıklamaktadır.

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş