Zekeriya 4:12

12“Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-14 Tanrı, gücünün onlarla birlikte olduğunu ve Ruhu’yla Zerubbabil’i donatıp ona destek olacağını halkına hatırlatarak tapınağı yeniden kurmaları konusunda onları yüreklendirir (bkz. Zek.4:6-12).
4:12-14 İki zeytin dalı, Kral Davut’un soyundan olan Zerubbabil ile Kâhin Yeşu’yu temsil eder. Bu iki önder Tanrı’nın (örn. tapınaktaki ve halkın yaşamlarındaki) isteğini, ancak O’nun Ruhu’nun gücüyle (Zek.4:6) gerçekleştirebilecektir. Kâhinlik ve kraliyet soyları ile bunların sorumluluklarından söz edilmesi, Mesih’in hem Kral hem Kâhin oluşuna işaret eder (krş. Zek.6:13 ve ilgili not ; Mez.110; İbr.7. bölüm). Meshetmek için kullanılan yağ (Zek.4:12), Kutsal Ruh’u simgelemektedir (Zek.4:6).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş