Levililer 27:34

34RAB'bin Sina Dağı'nda İsrail halkı için Musa'ya bildirdiği buyruklar bunlardır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:1-34 Bu son bölüm RAB’be adanan insanlar, hayvanlar, evler ve tarlalarla ilgilidir. Bu adaklar sunulmazsa, yerine genelde biçilen değerin üzerine beşte bir fazlası katılarak ödenebiliyordu. Bu tür adaklar, özel şükran ifadeleriydi (krş. 1Sa.1:28) ve gerekli sunulardan ayrı olarak verilirdi.
27:34 RAB’bin... Musa’ya bildirdiği Bkz. Lev.1:1 ve ilgili not; Lev.7:37-38; Lev.25:1; Lev.26:46.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş