Zekeriya 8:12-13

12“Ekilen tohum verimli olacak; asma üzüm, toprak ürün, gökler çiy verecek. Bunların tümünü sürgünden dönen bu halka mülk olarak vereceğim. 13Sizi kurtaracağım, ey Yahuda ve İsrail halkı. Siz uluslar arasında nasıl lanet konusu olduysanız, şimdi de bereket kaynağı olacaksınız. Korkmayın, yürekli olun!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:6,11-12 sürgünden dönen Bkz. Yşa.1:9; Yşa.10:20-22’ye ait notlar.
8:12 Krş. Hag.1:10-11. Verimlilik ve bolluk, Tanrı’nın halkı ile yaptığı antlaşmada, itaatin karşılığında vaat edilen kutsamanın bir parçasıdır (Lev.26:3-10; Yas.28:11-12).
8:13 Yahuda ve İsrail halkı Bu iki halk birleşip bir kere daha tek bir ulus olacak ve kutsanacaktır (krş. Yer.31:1-31; Hez.37:15-28). uluslar arasında nasıl lanet konusu Bkz. Yas.28:15-68, özellikle 37. ayet; Yer.24:9; Yer.25:18). bereket Bkz. Zek.8:20-23; krş. Yar.12:2.
8:1-23 Bu ayetlerde, “Her Şeye Egemen RAB diyor ki” sözleriyle başlayan on kutsama vaadi bulunur (Zek.8:2,Zek.8:3,Zek.8:4,Zek.8:6,Zek.8:7,Zek.8:9,Zek.8:14,Zek.8:19,Zek.8:20,Zek.8:23).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş