Mika 1

1
1 Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:
2 Ey halklar, hepiniz duyun;
Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin.
Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.
Samiriye ve Yeruşalim'in Yargılanması
3 İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek,
Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
4 Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek,
Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.
5 Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı
Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak.
Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu?
Samiriye değil mi?
Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu?
Yeruşalim değil mi?
6 Bu yüzden RAB, “Samiriye'yi kırdaki taş yığınına,
Bağ dikilecek yere çevireceğim” diyor,
“Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.
7 Bütün putları paramparça edilecek,
Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak.
Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim.
Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar
Yine fahişelere ücret olacak.”
8 Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım,
Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım.
Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.
9 Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz.
Yahuda da aynı sona uğramak üzere.
Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.
Düşman Yeruşalim'e Yaklaşıyor
10 Bunu Gat'a[a] duyurmayın,
Ağlamayın sakın!
Beytofra'da[b] toz toprak içinde yuvarlanın.
11 Ey Şafir halkı,
Çıplak ve utanç içinde geçip git.
Saanan'da[c] yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar,
Beytesel halkı yas tutacak.
Kesecek sizden yardımını.
12 Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor.
Çünkü RAB'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı.
13 Ey Lakiş'te[ç] oturanlar, atları koşun arabalara.
Siyon Kenti'ni günaha ilk düşüren siz oldunuz.
Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız.
14 Bundan ötürü Moreşet-Gat'a[d] veda armağanları[e] vereceksiniz.
İsrail kralları Akziv[g] Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.
15 Ey Mareşa'da[ğ] yaşayanlar,
RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek.
İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.
16 Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın.
Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün.
Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek.

Kutsal Kitap kelime arama motoru:

Kutsal Kitap Bölümleri:

Mika Kitabı Bölümleri

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
a 1:10 “Gat”: “Duyurmak” sözcüğünü çağrıştırır.
b 1:10 “Beytofra”: “Toz evi” anlamına gelir.
c 1:11 “Saanan”: “Çıkmak” sözcüğünü çağrıştırır.
ç 1:13 “Lakiş”: “At takımı” anlamına gelir.
d 1:14 “Moreşet”: “Nişanlı” sözcüğünü çağrıştırır.
e 1:14 “Veda armağanları”: Burada geline verilen veda armağanlarından söz ediliyor.
g 1:14 “Akziv”: “Aldatıcı” anlamına gelir.
ğ 1:15 “Mareşa”: “Ele geçiren” sözcüğünü çağrıştırır.